ข้อแนะนำการใช้ rhGH ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก GH deficiency, Turner syndrome และ SGA

ข้อแนะนำการใช้ rhGH ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก GH deficiency, Turner syndrome และ SGA

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจอ่านข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone (rhGH) ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก

– growth hormone deficiency

– Turner syndrome

– small for gestational age

โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x