“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 1)

“อยากให้ลูกตัวสูง” เป็นความปรารถนาของพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงสิ่งต่างๆ ทั้งอาหารเสริม ยา และเครื่องมือนานาชนิด ที่อ้างว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มความสูงของเด็กและวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ในฐานะกุมารแพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเติบโตตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กปกติ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง จึงขอเผยแพร่บทความนี้เพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานของพ่อแม่และผู้ปกครองในเรื่องการเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดติดตามตอนที่ 2 ต่อไป เร็วๆ นี้ Post Views: 540 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine