ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ได้จัดแบบ online meeting และมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ติดตามการประชุมครั้งต่อไปของสมาคมฯ ได้ทาง website thaipedendo.org และ Facebook page ของสมาคมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *