ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

ภาพบรรยากาศการประชุม  Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีเคสที่น่าสนใจถึง 3 เคสแล้ว ยังมี Special lecture เรื่อง Genetics of pituitary adenoma บรรยายโดย อ.พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทาง online ผ่าน Zoom meeting

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x