ลูกอายุ 14 ปี แม่ 158 ซม. พ่อ 172 ซม. อยากทราบว่าลูกจะสามารถสูงได้เต็มที่กี่ ซม.คะ

คำถาม : ลูกชายอายุ 14 ปี สูง 157 ซม. น้ำหนัก 48 กิโลกรัม แม่สูง 158 ซม. พ่อสูง 172 ซม. เริ่มมีเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 12 ปี 9 เดือน อยากทราบว่าลูกจะสามารถสูงได้เต็มที่ประมาณกี่ ซม.คะ

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก ตอนอายุ 7,8,9,10,11 ปี น้องมีรูปร่างอ้วนเตี้ย ไม่ชอบออกกำลังกาย ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 50 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 2,900 กรัม น้องมีโรคประจำตัว คือ ภูมิแพ้ หอบหืด ปีละครั้ง ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขี้น 10 กิโลกรัม แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 15 ปี พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 13 ปี

[เนื้อทิพย์, วันที่ถามคำถาม 9/1/2558]


คำตอบ : ไม่สามารถบอกได้ ต้องไปถ่ายรูปเอกซเรย์อายุกระดูก แล้วคำนวณความสูงจากอายุกระดูก ซึ่งจะมีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าวิธีอื่นๆ

[วันที่ตอบคำถาม 21/1/2558, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา]