ลูกสาวอายุ 14 ปี สูง 160 ซม. ไม่ชอบดื่มนม มีโอกาสจะสูงได้อีกไหมคะ

คำถาม : ลูกสาวอายุ 14 ปี 7 เดือน สูง 160 ซม. น้ำหนัก 47 กิโลกรัม แม่สูง 149 ซม. พ่อสูง 165 ซม. ลูกมีประจำเดือนตอนอายุ 11 ปี ไม่ชอบออกกำลังกาย ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ไม่ชอบดื่ม ต้องบังคับให้ดื่ม มีโอกาสจะสูงได้อีกไหมคะ

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก ลูกไม่มีโรคประจำตัวอะไร เป็นหวัดบ้างนานๆครั้ง ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 51 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 3,040 กรัม ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขี้น 17 กิโลกรัม แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 12 ปี พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 14 ปี

[วิไลวรรณ, วันที่ถามคำถาม 29/9/2557]


คำตอบ : ปกติถ้ามีประจำเดือนแล้ว 3 ปี ความสูงจะหยุด หรือถ้าความสูงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 ซม. ใน 1 ปี แสดงว่าเป็นความสูงสุดท้าย หากต้องการยืนยันว่าหยุดโตหรือยัง สามารถตรวจ bone age (อายุกระดูก) ว่ากระดูกปิดแล้วหรือยังค่ะ

[วันที่ตอบคำถาม 6/10/2557, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม พญ.นวลผ่อง เหรียญมณี]