ลูกสาวอายุ 11 ปี เริ่มมีประจำเดือนแล้ว อยากให้ลูกสูง 170 ซม. ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

คำถาม : ลูกสาวอายุ 11 ปี 8 เดือน สูง 158 ซม. น้ำหนัก 58 กิโลกรัม แม่สูง 157 ซม. พ่อสูง 170 ซม. ลูกเริ่มมีประจำเดือนเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ต้องการให้ลูกมีควาสูงถึง 170 ซม. ต้องทำอย่างไรบ้างคะ สามารถไปฉีดโกรทฮอร์โมน และฉีดฮอร์โมนหยุดการเป็นประจำเดือนได้หรือไม่ อย่างไรคะ

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 48 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 3,300 กรัม ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขี้น 15 กิโลกรัม แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 12 ปี

[แสงเดือน, วันที่ถามคำถาม 21/10/2557]


คำตอบ : ลูกสาวของคุณมีการเจริญเติบโตเป็นปกติค่ะ คือขณะนี้อายุ 11 ปี 8 เดือน มีส่วนสูงถึง 158 ซม. และมีประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุ 11 ปี 8 เดือน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ การมีประจำเดือนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเด็กโตเกือบเต็มที่หรือความสูงเกือบเต็มที่แล้ว หมายถึงการเติบโตเพิ่มความสูงใกล้สิ้นสุด ซึ่งโดยทั่วไปเด็กจะมีความสูงเหลือที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 4-6 ซม. การมีประจำเดือนไม่ได้เป็นสาเหตุให้เด็กหยุดสูงแต่อย่างใด ในกรณีของลูกสาว การฉีดยาดังกล่าวทั้ง 2 ชนิด ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดค่ะ จึงไม่แนะนำให้ฉีด การกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ทำให้การเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพค่ะ

[วันที่ตอบคำถาม 5/11/2557, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร]