รวมภาพงานประชุมวิชาการ APPES-TSPE CME MEETING & The 4th Pediatric Endocrine Review 2017

งานประชุมวิชาการ APPES-TSPE CME MEETING & The 4th Pediatric Endocrine Review 2017
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร