น้องชายอายุ 18 ปี สูงช้ามาก เหมือนอาการของคนที่ขาดโกรทฮอร์โมน ยังรักษาทันไหมครับ

คำถาม : น้องชายอายุ 18 ปี ส่วนสูง 140 ซม. ไม่โต หยุดสูงตอนช่วง ป.6 สูงช้ามาก แม่สูง 145 ซม. พ่อสูง 165 ซม. ซึ่งผมได้อ่านเกี่ยวกับภาวะการขาดโกรทฮอร์โมน น้องสูงประมาณ 140 ซม. อ้วน หน้าอ่อน ชอบฉี่รดที่นอน เหมือนอาการของคนที่ขาดโกรทฮอร์โมนเลยครับ ตอนนี้อายุ 18 ปีแล้ว ยังรักษาทันไหมครับ

[ชัยวัฒน์ แสนว่าง, วันที่ถามคำถาม 25/9/2557]


คำตอบ : แนะนำให้พาน้องชายมาตรวจที่โรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อครับ

[วันที่ตอบคำถาม 29/9/2557, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม ผศ.(พิเศษ)นพ.ปฏิการ ดิสนีเวทย์]