ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric ครั้งที่ 86