ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 10 มิ.ย. 63