ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนอกจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องประชุมแล้ว ยังมีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแบบ virtual meeting อีกเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *