ติดต่อเรา

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 9 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2419-5676
แฟกซ์ : 0-2419-5676
อีเมล์ : tspe.th@hotmail.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล โดยจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับหาท่านในภายหลัง