Category: Upcoming Events

Category: Upcoming Events

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ธนกิจจารุ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00-…