Category: Upcoming Events

Category: Upcoming Events

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-09.35 น. ห้องประชุม 910 ABC ชั้น…