Category: Upcoming Events

Category: Upcoming Events

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-13.50 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า