การประชุม

Upcoming Conferences

กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมวันที่สถานที่จัด
Interhospital Conference ครั้งที่ 105ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอผลงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 2พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Interhospital Conference ครั้งที่ 106ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 6ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
The 7th Pediatric Endocrine Review 20237-9 มิถุนายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 107ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 7ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 108ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 1ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98

By 0
The 6th Pediatric Endocrine Review 2021
การประชุมที่ผ่านมา

The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

By 0
การบรรยาย Unravelling puberty physiology & CPP management
การประชุมที่ผ่านมา

การบรรยาย Unravelling puberty physiology & CPP management

By 0
The 9th Pediatric Endocrine Update 2020: 16-18 ธันวาคม 2563
การประชุมที่ผ่านมา

The 9th Pediatric Endocrine Update 2020: 16-18 ธันวาคม 2563

By 0
กิจกรรมใหม่ Problem Cases in Pediatric Endocrinology เริ่ม 18 กันยายน 2563
การประชุมที่ผ่านมา

กิจกรรมใหม่ Problem Cases in Pediatric Endocrinology เริ่ม 18 กันยายน 2563

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 94
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 94

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 93
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 93

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92

By 0
APPES Biennial Scientific Meeting 7-10 November 2018
การประชุมที่ผ่านมา

APPES Biennial Scientific Meeting 7-10 November 2018

By 0
Asia Pacific Paediatric Endocrine Society (APPES) Scientific Meeting 7-10 November 2018
การประชุมที่ผ่านมา

Asia Pacific Paediatric Endocrine Society (APPES) Scientific Meeting 7-10 November 2018

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 86
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 86

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 84
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 84

By 0