การประชุม

กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมวันที่สถานที่จัด
Interhospital Conference ครั้งที่ 105ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอผลงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 2พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Interhospital Conference ครั้งที่ 106ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 6ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
The 7th Pediatric Endocrine Review 20237-9 มิถุนายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 107ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 7ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 108ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 1ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 10th Pediatric Endocrine Update 2022
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม The 9th Pediatric Endocrine Update 2020
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 9th Pediatric Endocrine Update 2020

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม  Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Unravelling puberty physiology & CPP management
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Unravelling puberty physiology & CPP management

By 0
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1

By 0

การประชุมที่ผ่านมา

Challenging in CPP Management
การประชุมที่ผ่านมา

Challenging in CPP Management

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 104
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 104

By 0
Meet-the-Expert Session
การประชุมที่ผ่านมา

Meet-the-Expert Session

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 103
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 103

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 102
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 102

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 101
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 101

By 0
The 10th Pediatric Endocrine Update 2022
การประชุมที่ผ่านมา

The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

By 0
Growth Hormone Awareness Day
การประชุมที่ผ่านมา

Growth Hormone Awareness Day

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 100
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 100

By 0
Management of Common Pediatric Endocrine Disorders
การประชุมที่ผ่านมา

Management of Common Pediatric Endocrine Disorders

By 0
Clinical use of dDAVP for the treatment of central DI in children & Central precocious puberty practice essentials
การประชุมที่ผ่านมา

Clinical use of dDAVP for the treatment of central DI in children & Central precocious puberty practice essentials

By 0
Conference Recording “Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update”
การประชุมที่ผ่านมา

Conference Recording “Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update”

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 99
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 99

By 0
Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update
การประชุมที่ผ่านมา

Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98

By 0