การประชุม

กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมวันที่สถานที่จัด
Interhospital Conference ครั้งที่ 101ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interhospital Conference ครั้งที่ 102ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นำเสนอผลงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 2ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 4ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
The 10th Pediatric Endocrine Update 202215-17 มิถุนายน 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Conference ครั้งที่ 103ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 5ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 104ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 1ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม The 9th Pediatric Endocrine Update 2020
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม The 9th Pediatric Endocrine Update 2020

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม  Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Unravelling puberty physiology & CPP management
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Unravelling puberty physiology & CPP management

By 0
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1

By 0
ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95
ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

By 0

การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 103
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 103

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 102
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 102

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 101
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 101

By 0
The 10th Pediatric Endocrine Update 2022
การประชุมที่ผ่านมา

The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

By 0
Growth Hormone Awareness Day
การประชุมที่ผ่านมา

Growth Hormone Awareness Day

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 100
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 100

By 0
Management of Common Pediatric Endocrine Disorders
การประชุมที่ผ่านมา

Management of Common Pediatric Endocrine Disorders

By 0
Clinical use of dDAVP for the treatment of central DI in children & Central precocious puberty practice essentials
การประชุมที่ผ่านมา

Clinical use of dDAVP for the treatment of central DI in children & Central precocious puberty practice essentials

By 0
Conference Recording “Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update”
การประชุมที่ผ่านมา

Conference Recording “Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update”

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 99
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 99

By 0
Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update
การประชุมที่ผ่านมา

Managing Common Pediatric Endocrine Disorders: An Update

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 98

By 0
The 6th Pediatric Endocrine Review 2021
การประชุมที่ผ่านมา

The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

By 0
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

By 0