ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน

“ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ”

15 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x