Congenital Hypothyroidism 2014

Congenital Hypothyroidism 2014

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจดาวน์โหลดแนวทางในการวินิจฉัยโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด โดยชมรมต่อมไร้ท่อเด็กแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2557

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x