ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 106

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 106

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 106 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยมี พ.ท.นพ.ปริญญา สมัครการไถ จากกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติมาพูด special lecture ในหัวข้อ Diabetes and bone

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างเคสที่น่าสนใจอีกถึง 3 เคสด้วยกัน

—เด็กหญิงอายุ 5 ปี มาด้วยอาการอาเจียน

—เด็กชายอายุ 11 ปี มาด้วยตัวสูง

—เด็กชายอายุุ 4.5 ปี มาด้วยภาวะอ้วน

ติดตามการประชุมครั้งต่อไปของสมาคมฯ ได้ทาง website thaipedendo.org และ Facebook page ของสมาคมฯ