ข่าวสาร

Upcoming Events

กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565

By 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

By 0
งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565

By 0
The 11th APPES Biennial Scientific Meeting
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

The 11th APPES Biennial Scientific Meeting

By 0
ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

By 0
Webinar เรื่อง Earlier pubertal onset in Thai girls: What matters? 5 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

Webinar เรื่อง Earlier pubertal onset in Thai girls: What matters? 5 พฤศจิกายน 2563

By 0
งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

By 0
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2567
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2567

By 0
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2567
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2567

By 0
ภาพบรรยากาศงาน 25 ปี คืนสู่เหย้า ชาวต่อมเด็ก
กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงาน 25 ปี คืนสู่เหย้า ชาวต่อมเด็ก

By 0