การประชุม 2

Upcoming Events

The 6th Pediatric Endocrine Review 2021
Upcoming Conference

The 6th Pediatric Endocrine Review 2021

13 February 2021 0
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น “The 6th Pediatric Endocrine Review 2021” วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการอบรมแบบ hybrid โดยมีทั้งการประชุมแบบ…

การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

By 15 January 2021 0
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียน 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ท่านที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมการประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี…
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

By 29 October 2021 0
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ท่านที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมการประชุมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล…
การบรรยาย Unravelling puberty physiology & CPP management
การประชุมที่ผ่านมา

การบรรยาย Unravelling puberty physiology & CPP management

By 9 September 2021 0
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ร่วมกับบริษัท อิปเซน ฟาร์มา (ประเทศไทย) ขอเชิญกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ เข้าร่วมการบรรยายวิชาการ โดย Prof. Anders Juul เรื่อง Unravelling puberty physiology & CPP management ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น….
The 9th Pediatric Endocrine Update 2020: 16-18 ธันวาคม 2563
การประชุมที่ผ่านมา

The 9th Pediatric Endocrine Update 2020: 16-18 ธันวาคม 2563

By 2 September 2021 0
ประชุม on-site (150 ท่าน) และ onlineเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม on-site 150 ท่าน โดยเรียงตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง นอกจากนั้น เป็นการประชุม online ผ่าน Zoom meetingขอให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ว่าต้องการประชุม on-site หรือ online เมื่อลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/vduAy…
กิจกรรมใหม่ Problem Cases in Pediatric Endocrinology เริ่ม 18 กันยายน 2563
การประชุมที่ผ่านมา

กิจกรรมใหม่ Problem Cases in Pediatric Endocrinology เริ่ม 18 กันยายน 2563

By 15 August 2021 0
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการใหม่ของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญชวนกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อที่สนใจ นำเคสที่มีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการรักษา สามารถนำเคสมาคุยปรึกษากันได้ในกิจกรรม “Problem Cases in Pediatric Endocrinology” ซึ่งจะเริ่มครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. *** เปลี่ยนแปลงสถานที่เป็น ห้องเรียน 1 ตึก สก. ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

By 15 July 2021 0
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ท่านที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมการประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุณาแจ้งคุณจิรวรา ทาง tspe.th@hotmail.co.th ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม…
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 94
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 94

By 3 April 2021 0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 94 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยสามารถเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ ซึ่ง meeting ID และ Password จะแจ้งให้ทราบต่อไป FacebookTwitterLine
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 93
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 93

By 28 December 2021 0
FacebookTwitterLine
Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92
การประชุมที่ผ่านมา

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92

By 6 September 2021 0
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92 FacebookTwitterLine
APPES Biennial Scientific Meeting 7-10 November 2018
การประชุมที่ผ่านมา

APPES Biennial Scientific Meeting 7-10 November 2018

By 7 April 2021 0
https://willorganise.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/2018-appes-conference/info FacebookTwitterLine