เด็กหญิงอายุ 15 ปี ยังไม่มีประจำเดือน ขอสอบถามว่าเด็กจะสูงได้อีกเท่าไรคะ

คำถาม : เด็กหญิงอายุ 15 ปี 2 เดือน สูง 151 ซม. น้ำหนัก 37 กิโลกรัม แม่สูง 153 ซม. พ่อสูง 180 ซม. ยังไม่มีประจำเดือน ขอสอบถามว่าเด็กจะสูงได้อีกเท่าไรคะ และทราบว่ามีการจำหน่ายยาเพิ่มความสูงทางอินเตอร์เน็ต ชื่อ Tower MAXX EX ถ้าซื้อมารับประทานสามารถเพิ่มความสูงได้จริงหรือไม่ และมีผลข้างเคียงหรือไม่

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 48 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 2,250 กรัม ตอนเด็กแรกเกิดตัวเหลือง ต้องให้ออกซิเจน เด็กมีโรคประจำตัว คือ โรคหัวใจ แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 15 ปี พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 15 ปี

[พรนภา, วันที่ถามคำถาม 4/4/2558]


คำตอบ : การจะทราบว่าเด็กจะสูงได้อีกเท่าไร ต้องตรวจดูเอกซเรย์อายุกระดูกจึงจะพอคาดคะเนได้ ส่วนยาที่จำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตชนิดต่างๆมากมาย ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการจะซื้อมารับประทาน โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ซื้อมารับประทานเอง เนื่องจากอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ใดเลยก็ได้ในเรื่องการเพิ่มความสูง และอาจมีผลข้างเคียงได้ ควรปรึกษาแพทย์ถึงยาที่ควรรับประทานน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

[วันที่ตอบคำถาม 9/4/2558, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร]