ลูกอายุ 10 ปี สงสัยว่าจะเป็นสาวก่อนวัยหรือไม่ ปัจจุบันมีเต้านมแล้ว

คำถาม : ลูกสาวอายุ 10 ปี 2 เดือน สูง 149 ซม. น้ำหนัก 39 กิโลกรัม แม่สูง 156 ซม. พ่อสูง 165 ซม. สงสัยว่าลูกสาวจะมีภาวะเป็นสาวก่อนวัยหรือไม่ ปัจจุบันมีเต้านมแล้ว มีขนขึ้นที่อวัยวะสืบพันธุ์เมื่อ 3 เดือนก่อน มีสะโพกผาย มีสิว มีกลิ่นตัว ยังไม่อยากให้ลูกมีประจำเดือนต้องรักษาอย่างไรบ้างคะ อยู่จังหวัดเลย ไปรักษาที่ไหนได้บ้างคะ

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก แรกเกิดถึง 1 ปี  โตเร็วน้ำหนักและส่วนสูงเกินเกณฑ์ หลังจากนั้นผอมสูงเก้งก้าง ดื่มนมจืดตลอดไม่ค่อยกินข้าว เคยกินแคลเซียมฟองฟู่และอาหารเสริม+วิตามิน ปัจจุบันเลิกกินแล้ว ยังคงดื่มนมจืดอยู่ ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 52 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 3,500 กรัม ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขี้น 15 กิโลกรัม แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 14 ปี พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 13 ปี

[รัตติยากร, วันที่ถามคำถาม 12/4/2558]


คำตอบ : ปัจจุบันลูกสาวคุณแม่ อายุ 10 ปี 2 เดือน มีความสูงอยู่ที่ 149 ซม. ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง percentile ที่ 90-97 และน้ำหนัก 39 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ที่ percentile ที่ 75-90 และมีเต้านมแล้ว ซึ่งอาจต้องพิจารณาต่อว่าระยะเวลาที่เริ่มมีเต้านมคือเมื่อใด โดยมากความสูงของเด็กหญิงมักจะมีค่าพุ่งในช่วงเริ่มแรกที่มีเต้านม ปัจจุบันเราพิจารณาว่าเด็กมีภาวะเป็นสาวเร็วก็ต่อเมื่อมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี คุณแม่อาจพาน้องมารับการตรวจเพิ่มเติม โดยให้นำประวัติความสูงก่อนหน้านี้มาให้คุณหมอประกอบการวินิจฉัยร่วมด้วย ถ้ามีอาการแสดงอะไรบ่งชี้ถึงความปกติ คุณหมออาจพิจารณาทำการตรวจดูอายุกระดูกต่อไปค่ะ

สามารถพาน้องมาตรวจได้ในโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเด็กได้นะคะ ที่จังหวัดขอนแก่นมีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องมีการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ปกติ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา แต่ถ้าน้องมีภาวะเข้าสู่วัยสาวที่เร็วก็อาจพิจารณาการรักษาตามสาเหตุค่ะ

[วันที่ตอบคำถาม 5/5/2558, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์]