ลูกสาวมีส่วนสูงคงที่ ตอนนี้ 9 เดือน ยังเท่าเดิม ไม่ทราบว่าผิดปกติไหมคะ

คำถาม : ลูกสาวอายุ 9 เดือน สูง 67.5 ซม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม แม่สูง 153 ซม. พ่อสูง 187 ซม. ลูกสาวมีส่วนสูงคงที่ค่ะ คือ ตั้งแต่ 7 เดือน ส่วนสูง 67.5 ซม. พอ 9 เดือน ก็ยังเท่าเดิม แต่ก่อนหน้านั้น โตตามกราฟมาโดยตลอด ไม่ทราบว่าลูกมีความผิดปกติไหมคะ

ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก

  • อายุ 1 เดือน สูง 54 ซม.
  • อายุ 2 เดือน สูง 57 ซม.
  • อายุ 4 เดือน สูง 61 ซม.
  • อายุ 6 เดือน สูง 64 ซม.
  • อายุ 7 เดือน สูง 67.5 ซม.
  • อายุ 9 เดือน สูง 67.5 ซม.

ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด 51 ซม. น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด 3,145 กรัม ตอนเด็กแรกเกิดตัวไม่เหลือง ไม่มีโรคประจำตัว ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขี้น 53 กิโลกรัม แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ 14 ปี พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ 18 ปี

[พาดา, วันที่ถามคำถาม 13/5/2558]


คำตอบ :

โดยปกติเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี จะมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก โดยเด็กจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวแรกเกิดเมื่ออายุ 1 ปี หมายความว่าเมื่ออายุ 1 ปี เด็กจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ซม. หรือมีความยาว 74-75 ซม. และในกรณีลูกสาวอายุ 9 เดือน ควรจะมีความยาวโดยประมาณ 70 ซม. ในกรณีของลูกสาวความยาวไม่เพิ่มขึ้นเลยในช่วง 7 เดือนถึง 9 เดือน ถ้าตามทฤษฎีก็ถือว่าผิดปกติค่อนข้างแน่

อย่างไรก็ดีการวัดความยาวในเด็กทารกโอกาสที่จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดได้ง่ายมาก ทั้งนี้ขึ้นกับเครื่องมือที่ใช้วัด เทคนิคที่ใช้วัด ผู้ที่ทำการวัด และตัวเด็กเอง เด็กต้องนอนวัด หากเด็กร้องหรืองอแง แค่เพียงงอขา การวัดจะผิดพลาดได้ง่ายมาก

นอกจากนี้ความยาวของเด็กในช่วงนี้อาจมีการปรับให้เป็นไปตามพันธุกรรม คือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่อยู่ได้ หมายถึงว่าอาจเห็นจากกราฟเด็กมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้ จนกว่าเด็กอายุประมาณ 2 ปีไปแล้ว จึงจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของเด็กขนานไปกับกราฟที่ตัวเองอยู่ หรืออยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์เดิมไปจนกว่าจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ซึ่งจะขึ้นกับเข้าวัยหนุ่มสาวเร็วหรือช้า

ดังนั้นในกรณีลูกสาว หมอว่าอย่าเพิ่งกังวล เพราะยังมีเวลาที่จะติดตามเด็กต่อไป หมอเชื่อว่าการที่เด็กไม่สูงขึ้นน่าเป็นจากการวัดที่คลาดเคลื่อนมากกว่า ซึ่งพบเห็นเป็นประจำ จึงควรติดตามดูการเจริญเติบโตต่อไปอย่างใกล็ชิด

การติดตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่านั้นถึงจะช่วยบอกได้ในกรณีที่มีความผิดปกติจริงครับ การรีบร้อนเกินไป อาจทำให้มีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยไม่จำเป็นครับ

[วันที่ตอบคำถาม 21/6/2558, กุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม ศ.คลินิก พล.ต.นพ.ไพรัช ไชยะกุล]